Privacy Policy

Wat gebeurt er met uw gegevens? De verzamelde informatie is eigendom van BorrelBBQ.com
De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze eigen dienstverlening aan klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.
De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (Wpb, Wet bescherming persoonsgegevens)
Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar sales@borrelbbq.com