Klantenservice

Aankopen van producten
Bij De BorrelBBQ kunt U via onze webshop online producten kopen. Deze kunt U betalen met o.a. iDEAL. U ontvangt direct na uw betaling een factuur van ons per e-mail.
Retourneren van onze producten
Herroepingsrecht/14 dagen retourrecht:
Bij de aankoop van onze producten heeft U de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktijd dient U wel zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product alleen in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.
Indien U van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient U het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De BorrelBBQ te retourneren, conform de door De BorrelBBQ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zult U zich moeten houden aan de door De BorrelBBQ bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Kosten in geval van herroeping:
De BorrelBBQ vergoedt alle betalingen die U heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten die door ons in rekening gebracht zijn voor het geretourneerde product. Wij doen dit direct, maar zeker binnen 14 dagen volgend op de dag waarop U bij ons de herroeping meld. Tenzij De BorrelBBQ aanbiedt het product zelf weer bij U af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot U aantoont dat U het product hebt teruggezonden (dat ligt eraan welk tijdstip eerder valt). De BorrelBBQ gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor U kosteloos.
Verkeerd of beschadigd artikel
De BorrelBBQ doet haar uiterste best om de bestelling onbeschadigd en netjes bij U af te leveren. Indien U niet het juiste product geleverd krijgt of er is sprake van beschadiging, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zullen dan in overleg zorgen voor een oplossing.
Onze privacy policy
Wat gebeurt er met uw gegevens? De verzamelde informatie is eigendom van De BorrelBBQ.
De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze eigen dienstverlening aan klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om de bestelling uit te voeren.
De verwerking van de gegevens van de afnemer zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (Wpb, Wet bescherming persoonsgegevens)
Als je vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als je inzicht wilt in de gegevens die wij van U registreren, kunt je een e-mail sturen naar sales@borrelbbq.com.
Klachten
Het is natuurlijk vervelend als U een klacht hebt over de dienstverlening zoals U die ervaren heeft. Toch vragen wij U vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan onze Klantenservice door te geven. Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Je kunt je klacht mailen naar sales@borrelbbq.com
of per post sturen naar:
De BorrelBBQ, Espakker 122, 4847HB Teteringen
Je mag ons ook bellen op 06 39091212
Na ontvangst van de klacht ontvangt je van ons z.s.m. een bevestiging.
Wij zullen de klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mochten we hier meer tijd voor nodig hebben, dan zullen wij U hiervan op de hoogte stellen.
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).